Energeticky úsporné domy – tři výhody pro životní prostředí

Energeticky úsporné stavby jsou budoucností nejen stavebnictví, ale celé lidské civilizace. Nezvratné klimatické změny, které se odehrávají před našima očima, si dokonce vynucují přijetí proekologické technologie pro výstavbu a užívání budov. Energeticky úsporné domy představují spoustu možností pro lidi, ale především výhody pro životní prostředí. Níže uvádíme nejdůležitější z nich.

Nízké emise škodlivých látek

Energeticky úsporné domy mají vytápěcí systémy postavené tak, aby emise škodlivých látek do ovzduší byly co nejnižší nebo vůbec žádné. Jádrem tohoto systému je správný topný kotel nebo instalace na bázi obnovitelných zdrojů energie. V prvním případě se stále zabýváme spalováním příslušného paliva, ale probíhá v podmínkách nízké zátěže životního prostředí. Druhý případ se týká výroby energie z obnovitelných zdrojů, např. slunečního záření, větrné energie, výměny tepla (tepelná čerpadla). Bez ohledu na volbu topného systému ovlivňují energeticky efektivní domy nízké emise ještě jedním zásadním způsobem. Použitá izolační technologie v nich umožňuje snadné zahřátí a dlouhodobé udržení tepla a tepelné ztráty jsou téměř eliminovány.

Přírodní krajina

Čím menší dům, tím snazší a levnější je jeho údržba, a tedy – produkuje méně ekologicky nebezpečného odpadu a znečištění. Samotný tvar budovy zase závisí na tom, kolik tepla bude potřeba k jejímu vytápění a kde budou docházet k největším tepelným ztrátám. Malé energeticky úsporné stavby čtvercového nebo obdélníkového půdorysu s pultovou střechou dokonale zapadají do přírody a nezabírají zbytečně užitný prostor. To je zvláště důležité v kontextu pozemků umístěných v blízkosti lesů, řek nebo jiných přírodních prvků, které mohou být ovlivněny blízkostí člověka. Důležitý je i samotný dopad investice a to, jak se bude muset proměnit prostředí, aby dům mohl vzniknout. V případě malých investic je možné vyloučit např.

Produkce odpadků

Úspora energie nespočívá pouze v použití takových technických a konstrukčních řešení, která umožní dům správně vytápět s nízkými energetickými výdaji. Dále je to použití vhodných zařízení, kupř. k mytí a čištění i ke skladování potravin, což nejen minimalizuje výdaje za elektřinu, ale také nebude znečišťovat životní prostředí zbytečným odpadem. Zařízení v energeticky úsporném domě je především tiché, vykazuje malou spotřebu vhodných surovin pro práci, např. vody, je prostorné (v rámci myček, praček, ledniček) a po použití je lze bezpečně zlikvidovat. Moderní výstavba se zaměřuje na zařízení zabudovaná přímo do užitného prostoru a integrovaná s celou budovou. Díky tomu se lze vyhnout zbytečným propojením mezi zdrojem energie a jednotlivými zařízeními.