Formy podnikání v České republice

Když mluvíme o zahájení podnikání, 90 % lidí má na mysli živnostenský list. Je to nejoblíbenější a nejdražší forma podnikání. Abyste mohli prezentovat výhody a nevýhody, musíte definovat referenční bod. Nejlepší alternativou k OSVČ se jeví společnost s ručením omezeným. Dobře si rozmyslete svou formu činnosti. Je pravda, že pak existuje možnost, jako je přeměna podnikání na společnost s ručením omezeným, ale to s sebou nese další náklady.

Každá činnost je spojena se získáváním know-how – tedy oborových znalostí, bez kterých se podniká jen těžko. Musíte začít podnikat se znalostmi.

Jak? Nejjednodušší způsob práce v oboru, ve kterém chcete založit společnost. Můžete také absolvovat odborné kurzy, číst knihy nebo najít blogera, který píše o vašem oboru. Většina společností potřebuje koncese a povolení – to jsou kouzlo. Pokud si chcete například otevřít restauraci, musíte si předem zjistit, jaká povolení jsou potřeba. V tomto případě je nejlepší jít na odborný blog, který popisuje aktivity v této oblasti.